Algemeen

De Combinatiefunctionarissen van MOVE Vught organiseren verschillende sportactiviteiten/-evenementen. Daarnaast zijn zij, op enige wijze, betrokken bij de organisatie van tal van andere sportactiviteiten/-evenementen. Klik hiernaast voor meer informatie van de verschillende activiteiten en evenementen waar MOVE Vught bij betrokken is.

Tevens ondersteunt MOVE Vught verschillende schoolsporttoernooien. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Onderwijs”

 

MOVE faciliteert sport- en spelactiviteiten en houdt alleen toezicht op deze activiteiten. Deelname aan de activiteiten van MOVE is op eigen risico. MOVE is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.