Special Sport

Sport voor iedereen, door samenwerking op gemeentelijk niveau

Sport is leuk, gezond en goed voor de sociale contacten. Iedereen wil sporten, ook mensen met een beperking. Sporten op je eigen niveau en passend bij je mogelijkheden, dat kan met Special Sport en MOVE Vught

Gemeente Vught is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio ‘Meijerij’ (Noord-Oost Brabant). Samen met gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, ‘s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en Veghel wil de gemeente Vught sport en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker maken.

De samenwerkende gemeenten willen dit bereiken door samenwerking en kennisdeling. Ze willen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en een passend sportaanbod creëren in de regio.

Iedere gemeente heeft de praktische uitvoering neergelegd bij de sportorganisatie binnen de eigen gemeente. Gemeente Vught heeft uiteraard MOVE Vught hiervoor gevraagd. De combinatiefunctionarissen van MOVE Vught zijn erg enthousiast om zich juist ook voor deze doelgroep in te mogen zetten!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Valentine Kortbeek

valentine.kortbeek@movevught.nl

Tel nr.: 06-11435177

Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de website van Special Sport.

Heeft u vragen, neem gerust contact op. We helpen u graag!