De organisatie MOVE

MOVE (Maatschappij, Onderwijs, Verenigingen Eén) is de naam waaronder de Combinatiefunctionarissen sinds april 2013 werken.

MOVE staat voor ‘bewegen’. De combinatiefunctionarissen willen niet alleen dat er meer wordt bewogen, ze willen ook de maatschappij, het onderwijs en de verenigingen in beweging zetten tot een hogere sportparticipatie van verschillende doelgroepen.

Wat is een combinatiefunctionaris?

De combinatiefunctionaris is de verbinder tussen de sectoren Onderwijs, Sportverenigingen en de Buurt/Wijk, waarbij welzijnsorganisaties en Buitenschoolse Opvang / Kinderdagverblijf belangrijke samenwerkingspartners zijn.

De Combinatiefunctionarissen (in Vught) creëren op alle mogelijke manieren voorwaarden om te komen tot sportparticipatie, om vervolgens of gelijktijdig de sportparticipatie te stimuleren

Het tot stand komen van de Combinatiefunctie in Vught

Van april tot en met december 2012 hebben Jeroen Leenders, Mike Wiersema en Valentine Kortbeek, als kwartiermakers gefungeerd. Zij hadden als doel te onderzoeken in welke vorm de combinatiefunctie binnen de gemeente Vught gewenst en uitvoerbaar is.

Op 1 januari 2013 zijn de kwartiermakers officieel aangesteld als Combinatiefunctionarissen binnen de gemeente Vught.

 

Benieuwd wie er in Vught werken? Klik dan snel hier!